Керівник тематичного напрямку — Ганна Голубовська-Онісімова, голова Координаційної Ради ВЕГО «МАМА-86»

Ціль 1: Забезпечення всеохоплюючої участі громадськості у процесі прозорої реалізації Державної екологічної політики та Національного плану дій.

Ціль 2: Просування екологічно дружнього стилю жит­тя, сталого споживання та виробництва в Україні.

Ціль 3: Створення та забезпечення сталого функціонування системного діалогу заінтересованих сторін щодо виконання вимог Орхуської конвенції у питаннях діяльності об’єктів ядерного енергетич­ного комплексу.

Ціль 4: Здійснення громадського моніторингу та забезпечення участі громадськості у процесі інтеграції України до ЄС у природоохоронній сфері.

Вхід для користувачів