mama 86 logo

Ми — Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»!

У 1990 році молоді мами з університетською освітою, стурбовані впливом наслідків Чорнобильської катастрофи на здоров’я, об’єдналися, щоб захистити інтереси своїх дітей. З 1991 року ми — Київська міська громадська організація «МАМА-86-Київ», а з 2001 року «МАМА-86» зареєстрована у статусі всеукраїнської. Зараз до складу організації входять 19 регіональних осередків. Центральний офіс ВЕГО «МАМА-86» знаходиться у м. Київ.

Впродовж 25 років ВЕГО «МАМА-86» активно сприяє сталому розвиткові шляхом моніторингу та аналізу екологічної політики, відстоювання інтересів громадськості, підвищення рівня обізнаності населення та реалізації проектів за трьома пріоритетними напрямками:

1) Екологізація політики та практики

Ціль 1: Забезпечення всеохоплюючої участі громадськості у процесі прозорої реалізації Державної екологічної політики та Національного плану дій.

Ціль 2: Просування екологічно дружнього стилю життя, сталого споживання та виробництва в Україні.

Ціль 3: Створення та забезпечення сталого функціонування системного діалогу заінтересованих сторін щодо виконання вимог Орхуської конвенції у питаннях діяльності об’єктів ядерного енергетичного комплексу.

Ціль 4: Здійснення громадського моніторингу та забезпечення участі громадськості у процесі інтеграції України до ЄС у природоохоронній сфері.

2) Доступна та  безпечна питна вода та санітарія для всіх

Ціль 1: Впровадження механізмів участі громадськості в управлінні водними ресурсами.

Ціль 2: Сприяння забезпеченню рівного права на воду та санітарію в Україні.

Ціль 3: Впровадження та просування кращих практик водокористування та санітарії в Україні.

3) Безпечне регулювання небезпечних хімічних речовин та відходів

Ціль 1: Успішна імплементація чотирьох хімічних конвенцій (Стокгольмської, Роттердамської, Базельської та Мінаматської) та Стратегічного підходу до міжнародного регулювання хімічних речовин (СПМРХР).

Ціль 2: Запровадження безпечного та ефективного поводження з небезпечними відходами (непридатними пестицидами, побічними хімічними продуктами тощо) та токсичними хімічними речовинами.

Ціль 3: Поводження з твердими побутовими відходами здійснюється належним та сталим способом як в домашніх господарствах, так і в населених пунктах.

 • Наша мета — перехід України до сталого розвитку
 • Наша місія — захистити право майбутніх поколінь на чисте довкілля!
 • Наша сила — національна мережа з 19 регіональних відділень
 • Наші методи: аналізувати наявне, запроваджувати новітнє, вчитися самим і передавати знання іншим, співпрацювати з однодумцями

Також, організація впроваджує програму з укріплення спроможності екологічних громадських організацій України.

ВЕГО «МАМА-86» працює на різних рівнях — від місцевого до міжнародного, підтримує партнерські відносини з багатьма НУО в Україні та за кордоном і належить до численних українських та міжнародних мереж і організацій:

Рада зі співпраці в галузі водопостачання та санітарії (WSSCC), Жінки Європи за спільне майбутнє (WECF), Північний альянс за сталий розвиток (ANPED), Всеєвропейська коаліція громадських екологічних організацій (ECO-Forum), Глобальне водне партнерство (GWP), Жіноче водне партнерство (WfWP), Міжнародна мережа з ліквідації СОЗ (IPEN), Українська річкова мережа, INFORSE-Europe, Всесвітній альянс альтернатив сміттєспалювальним заводам (GAIA).

Ми безпосередньо причетні до підготовки:

 • Щорічної громадської оцінки реалізації національної екологічної політики України впродовж 2012–2016 років.
 • Проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2016–2020 роки.
 • Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» у 2002 році.
 • Загальнодержавної програми «Питна вода України» у 2005 pоці.
 • Національних індикаторів до Протоколу про воду та здоров’я.
 • Короткої доповіді про прогрес впровадження Протоколу про воду та здоров’я в Україні у 2013 році.
 • Проведення самооцінки із забезпечення рівного права на воду та санітарію в Україні на національному та місцевому рівні y 2013 році.
 • Розробки Планів управління річковими басейнами верхнього Дніпра та Пруту у 2015 році.
 • Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі та Національного плану виконання Стокгольмської конвенції про СОЗ.

Статистика, якою ми пишаємося: 

 • Першими серед екоНУО почали займатися впровадженням технічних рішень для вирішення місцевих проблем доступу до безпечної питної води та у 1998 році реалізували проект з облаштування системи доочистки питної води для дитячого садочка в м. Татарбунари Одеської області.
 • З 1998 року впроваджено 30 пілотних проектів для з покращення доступу до питної води в 12 регіонах України.
 • У 2004 році вперше в Україні збудовано сухий туалет для школи в с. Гожули Полтавського району.
 • Загалом збудовано 5 шкільних екосан-туалетів та понад 100 сухих туалетів та 11 систем локальної очистки побутових стічних вод для домогосподарств в 12 регіонах України.
 • З 2012 року проведено 6 тижнів екологічного споживача, присвячених популяризації екологічно відповідального споживання.
 • Досліджено вміст важких металів у 50 зразках дитячих іграшок, придбаних в українських крамницях та на базарах у 2012 році.
 • У 2016 році досліджено 53 зразки фарб побутового призначення на основі розчинників та емалей, які було придбано у спеціалізованих магазинах Києва, Дніпра та Харкова, на вміст свинцю.
 • Вперше в Україні у 2015 році в рамках міжнародного соціологічного опитування проведено дослідження думки понад 900 вітчизняних споживачів та понад 50 компаній виробників і промисловців з питань хімічної безпеки.
 • У 2015–2016 роках в рамках «Школи для представників екологічних громадських організацій» проведення навчання для 33 місцевих екологічних організацій України з метою посилення їх спроможності впливати на екологічну політику.

Останні проекти прямої дії

 • Розробка та впровадження Планів забезпечення безпеки питної води та санітарії для 8 громад та груп споживачів впродовж 2015–2016 років.
 • Впродовж 2015–2016 років реалізуються 5 пілотних проектів в областях України, завданнями яких є створення моделей та залучення місцевих громад для остаточного вирішення проблеми непридатних пестицидів в Україні.
 • Підготовлено Стратегію з комунікації та підвищення обізнаності громадськості з питань СОЗ і непридатних пестицидів.

Важливим компонентом нашої діяльності є інформаційно-просвітницька робота. На нашому рахунку тисячі підготовлених та безкоштовно розповсюджених публікацій, сотні проведених екоуроків та лекцій у шкільних закладах та безліч конкурсів, фестивалів і акцій у різних куточках України.

Вхід для користувачів